Produkter og Systemer

Melking

Avsnitt om melkehåndtering: fra melking av kyr til kontroll og måling av melken og kvalitetsvurdering. Omfatter tilbehør, forbruksartikler og originaldeler.

Les mer

Besetningsstyring

Farmer with herd

Inneholder informasjon og råd om produkter knyttet til overføring av data til prosessoren samt, presentasjon og analyse av data. Ideelt for gårdsbestyreren som input og  grunnlag for beslutninger. Omfatter informasjon om tilbehørsutstyr, forbruksvarer, service og originaldeler.

Les mer

Gårdsstyring for melkeproduksjon

Her finner du informasjon om gårdsstyring med DelPro™ Farm Manager: en løsning som kan overvåke, registrere og analysere data fra ulike områder på melkegården, slik at det blir enklere å ta gode beslutninger.

Les mer

Fôr og fôringsutstyr

Feeding cows and man

Her får du informasjon om forbehandling, lagring og fordeling av fôr. Du får detaljerte opplysninger om tilbehør, forbruksvarer og originaldeler.

Les mer

Melkekjøling og lagring

Milk cooling & storage delaval logo

Informasjon om kjøling og lagring av melk. Her får du informasjon om ekstrautstyr, reservedelstjenester og originaldeler.

Les mer

Dyrevelferd, El-gjerde, Innredning og Jurhygiene

Animal care & monitoring cow and brisket board

God behandling og overvåking er essensielt for dyrehelse og atferd. Klikk her for mer informasjon, i tillegg til detaljer om tilbehør, forbruksvarer, tjenester og originaldeler.

 

Les mer

Fjøs- og arbeidsmiljø

Alt du trenger å vite for vedlikehold av temperatur- og fuktighetsnivåer, med informasjon om belysning og insektkontroll for å optimalisere bygningsmiljøet for både mennesker og dyr på melkegården. Inkluderer detaljer om tilbehør, forbruksvaretjenester og originaldeler.

Les mer

Utgjødsling

Manure & effluents manure scraper and farmer

Hvilke er de beste metodene for innsamling, transportering, lagring og spredning av gjødsel og annet avfall fra dyreområder? Her får du mer informasjon samt detaljer om tilbehør, service på forbrukervarer og originaldeler.

 

Les mer

Sikkerhetsdatablad

Hestesortiment

El-gjerdeskole

Kataloger

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.