DelPro™ Farm Manager

Gårdsstyring på sitt beste. 

DelPro™ Farm Manager er det ideelle systemet for gårdbrukere som ønsker en profesjonell gårdsstyringsløsning som kan overvåke, registrere og analysere data fra ulike områder på melkegården, slik at det blir enklere å ta gode beslutninger.

Det mest avansarte gårdsstyringssystemet til dags dato

DelPro™ Farm Manager bringer de ulike elementene i melkegården sammen i ett sentralisert system. Det har et datalagringssystem som mangler sidestykke, og et rapporterings- og analyseverktøy som forenkler den daglige beslutningsprosessen på melkegårder.

Funksjonene omfatter alt fra produksjon av automatiske veterinærlister og sammendragsrapporter for besetnings- og melkesystemet til tidsstyrt kunstig inseminering og beregninger av fôrrasjoner.

DelPro Farm Manager og VMS

Det fleksible systemet fungerer like bra på VMS-stasjoner, karuseller, båser og fiskebeinstaller. Dette betyr at gårdbrukeren kan endre eller oppgradere melkeutstyret uten å endre gårdsstyringsprogrammet, og dermed behold den eksisterende besetningsdatabasen.

I tillegg kan flere systemkontroller kobles til én hovedkontrollenhet på større gårder.Dette betyr at du kan overvåke alle deler av driften fra ett sentralt punkt, uansett hvor mange melkesystemer eller kyr du har.

Det fleksible systemet tilbyr i tillegg sikker Internett-tilkobling. Dette betyr at du kan automatisere datautveksling med myndigheter, meierier og andre tredjeparter, som veterinærer, fôrrådgivere og konsulenter, og dermed redusere de administrative oppgavene vesentlig, uten å bekymre deg for virus og skadelige programmer.

DelPro Farm Manager – gårdsstyring på sitt beste

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.