Fôr og fôringsutstyr

Feeding cows and man

Fôret er den største kostnaden i melkeproduksjonen. Optimalisering av fôrstyringen er derfor en lønnsom investering som kan forbedre besetningens tilvekst og helse, samtidig som innvirkningen på miljøet reduseres.
DeLaval tilbyr systemer og produkter som forbedrer fôringseffektiviteten og dyrenes ytelse, uansett utfôringsstrategi eller planløsning på gården.

Hvis du benytter riktige fôrtilskudd, kan fôrets kvalitet forbedres. DeLaval har fôrtilskudd som gir ensilasje av høy kvalitet.

Les mer om fôrsystemer og produkter ved å bruke menyen på venstre side.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.