DeLaval Bandfôrer BF500

Egnet for:

Med DeLaval bandfôrer BF500 maksimerer du utnyttelsen av grovfôret og reduser fôrkosnadene.

Med DeLaval BF500 kan utfôring av grovfôr bli nesten helt automatisert. Fôr fra plansilo, tårnsiloer og rundballer kan brukes. Matingen av bandet skjer enten fra en mikser, eller et riverbord og evnetuelt en transportør. Selve bandfôringen er plassert over fôrbrettet og en skrape skyver fôret ned til ønsket gruppe.
Mengden fôr til hver gruppe og utfôring styres enten av tid (volum) eller vekt, dersom du bruker en DeLaval mikser.

Skreddersydd løsning for hvert fjøs

Grunnpillaren i god fôring er fôring av grovfôr av høy kvalitet. Samtidig er fôring både arbeids- og tidkrevende. DeLaval bandfôrer BF500 tar hånd om dette for deg.
DeLaval BF500 er en fleksibel løsning som gjør det enkelt å tilpasse til ulike fjøs.

Styring og tilleggsutstyr

DeLaval BF500 kan styres på forskjellige måter.
Den enkleste styringen kan håndtere to grupper automatisk og 2 grupper manuelt. Alle innstillinger gjøres med knapper og et tidsur på styreskapet De fleste velger en PC-basert styring, der alle innstillinger gjøres på en PC. Du kan her ha opptil 90 grupper med dyr og utfôringen kan enten skje på tid eller vekt.

PC programmet er selvfølgelig på norsk.

Tekniske data

Enkel eller dobbelsidig utfôring
Dyregrupper opp til 16 stk avhengig av automasjonsnivå
Bandets standardbredde 500 mm
Bandet kan kjøres til begge sider
– 2,5 mm PVC. Tåler minimum vedvarende kulde -12 °C
– 4 mm. Tåler minimum vedvarende kulde -30 °C

Tre forskjellige chassis-alternativer
– 2 mm med maks. 3 meter mellom opphengingene
– 2,5 mm med maks. 4,5 meter mellom opphengingene
– 3 mm med maks. 6 meter mellom opphengingene

Tilvalgsutstyr
– Vektutstyr som måler vekten på fôret som passerer med 0,5 kg nøyaktighet.
– Styreskiver for å styre fôret ved nedslipp

Brosjyre

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.