ALPRO™ besetningsstyringssystem

ALPRO™ herd management system

Dette er et effektivt verktøy som forenkler den daglige driften av gården, analyserer det som skjer akkurat nå og gir vesentlig informasjon for planlegging på lengre sikt. ALPRO leverer informasjon du trenger for å ta nødvendige grep, hver dag.

ALPRO™-tilkoblet utstyr

Uansett om du er ute etter forbedringer i melking, fôring, reproduksjon, sortering, veiing eller dataanalyse til hjelp ved beslutninger, så er ALPRO™ nøkkelen. Systemet er modulbasert, slik at du kan begynne med dine mest umiddelbare behov, og legge til andre funksjoner for besetningsstyring etter hvert.

Hver enkelt ku er klart identifisert så du kan følge med på individuell melkemengde og avvik; øk melkeproduksjonen med fôring i eller utenfor melkestallen; reduser arbeidsmengden med det automatiske sorteringssystemet; forbedre reproduksjonseffektiviteten med aktivitetsmålingssystemet: eller få bedre oversikt over besetningens helse med de mange følerne kombinert med informasjon om enkeltkyrs eller gruppers kroppsvekt.

ALPRO™ programvare for Windows®

Programvaren som behandler all informasjonen. Den store databasen fører fullstendige registre over kyrnes melking, fôring, reproduksjon og helse samt historiske data for hver enkelt ku og besetningen sett under ett. Tydelig grafikk gir lettleste rapporter, handlingslister og grafer. Du kan for eksempel tilpasse rapporter og sammenligningstabeller etter eget behov.

Daglig oversikt, avviksalarmer, og tiltakslister

 

 • Alarmlister
 • Dagskalender

Fruktbarhet

 • Avelslista
 • Rapport over reproduksjonsstatus (tomme kor)
 • Rapport over mistenkte kastninger
 • Rapport over kandidater for sinlegging
 • Rapport over forventede kalvingsdato
 • Rapport over kandidater for drektighetskontroll
 • Avvikelserapport for reproduksjon (Kyr med reproduksjonsproblemer)

Helse

 • Hendelsesoversik
 • Sykdomsoversikt
 • Veterinærrapport
 • Misstenkte etterkalvingsproblemer
 • Helsekontroller
 • Kustatus
 • Noteringer om kyr
 • Behandling
 • Rapport om lav aktivitet
 • Kyrnes vekt
 • Blod- og konduktivitetsalarm

Melkeproduksjon

 

 • Melkeproduksjon for besetning, grupper og individrapporter
 • Rapport over kyr med lav ytelse
 • Statistikk over melkeleveranser

Melkingseffektivitet

 • Melkeresultat, melkemengde, melkstrøm, melkingstid
 • Alarm på spengummiglipp
 • Alarm på luftblokkeringer
 • Graf over mjelkingsrutinenes effektivitet
 • Melkingsavvik, ku som har fått spenekopp re-påsetting, manuell kontroll, avsparkinger, manuell spenekoppavtak
 • Problemavkasting for kyr som ikke har blitt melket eller har blitt dobbelmelket idag
 • Rapport over utstyrets funksjon
 • Rapport for melketest for besetningen

Utfôring 

 • Monitor feed consumption with alarm after 8, 24 and 72 hours
 • Calculate ration change with feed tables
 • Change group with feeding consistency validation
 • Overvåking av fôrforbruk med alarm etter 8, 24 og 72 timer
 • Beregning av rasjoner å endre ved fôrbrettet
 • Bytte av gruppe med validering av utfôringskonsekvens

Dyreforandringer 

 • Importere - eksportere alle data om ei ku fra en annen ALPRO-gård
 • Eksportere data for kyr som forlater besetningen
 • Datautbytte med kukontrollen via Postmesteren

Tilgjengelighet

Ikke alle DeLaval-produkter er tiljengelige i alle land.

For informasjon om tilgjengeligheten av et bestemt produkt, ta kontakt med din DeLaval forhandler.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.