Selekteringsgrinder

Sort gates

Du vet hvor ofte du er nødt til å sortere kyrne dine. Denne oppgaven er svært arbeidskrevende. Med DeLaval selekteringsgrinder kontrollert av DeLaval DelPro™ besetningsstyringsystem er det imidlertid mye enklere. Stressfritt for kyrne samtidig som du får god kutrafikk i melkestallen.

Sorter besetningen hvor som helst

Med DeLaval  utskillergrinder kan du sortere kyrne dine fra valgfri plass. Når du melker og ser at ei ku trenger ettersyn – på grunn av halthet, betennelse eller redusert melkemengde – kan kua skilles ut umiddelbart fra hvilket melkepunkt (MPC) som helst. Hvis du har en Palm med DelPro™ 1.1 for Palm OS, kan du føre inn sorteringsdata mens du kontrollerer kyrne i fjøset. Bruk programmet for besetningsstyring på datamaskinen.

Når det gjelder planlagt sortering tilbyr DelPro flere forskjellige måter å sortere kyrne på. Kyr kan sorteres ved å skrive inn data manuelt, eller basert på rapporter som genereres av DelPro. DelPro system for besetningsstyring kan skille ut kyr automatisk, basert på en rekke forskjellige utvalgskriterier i opptil åtte kombinasjoner.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.