DelPro™

DeLaval DelPro™

DeLaval DelPro™ er et integrert stryingssystem for melkeproduksjon for de mest moderne og mest tradisjonelle melkeproduksjonssystemene: for DeLavals frivillige melkesystem VMS og for båsfjøs.

DelPros automatiserte effektivitet gir bedre kontroll over melkeproduksjonen, analyse av fôringseffektivitet og justering av fôrrasjoner som respons på melkemengde, med presis fôring fra DelPro-kontrollerte fôrvogner eller fôringsstasjoner, overvåking av kuhelse og vellykket reproduksjon. Dette hjelper beslutningstakeren hver dag – og gir godt grunnlag for planlegging av fremtiden.

Tilgjengelighet

Ikke alle DeLaval-produkter er tilgjengelige i alle land.

For informasjon om tilgjengeligheten av et bestemt produkt, ta kontakt med din DeLaval forhandler.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.