DeLaval aktivitetsmålingssystem

DeLaval activity meter system

Du vet at nøyaktig brunstregistrering er en nøkkel til kortere kalvingsintervaller. Å vite når det er tid for reproduksjon for hver enkelt ku øker drektighetsraten, reduserer reproduksjonskostnader – og forbedrer total melkeproduksjon og lønnsomhet.

Forbedre reproduksjonseffektiviteten med DeLaval aktivitetsmålingssystem

DeLaval aktivitetsmålingssystem overvåker hver enkelt ku sit aktivitet og reproduksjonsmessige status. Analyse av kuaktivitet påviser brunst – og eventuell lav aktivitet som kan være tegn på helseproblemer. Tidlig påvisning åpner for hurtige tiltak, enten for å inseminere i tide, eller for å begrense et fall i melkeproduksjonen.

Måleren monteres i halsbåndet og samler inn og sender aktivitetsdata fra hver enkelt ku, hver time, 24 timer i døgnet, over trådløs forbindelse til antennen. Dette sender dataene til systemkontrolleren i ALPRO eller i DelPro for VMS. Programvaren for besetningsstyring analyserer dataene for å identifisere kyr i brunst, slik at du kan forbedre effektiviteten i besetningens reproduksjonssyklus.

Ved bruk av dette aktivitetsmåingssystemet koblet til DeLaval besetningsstyring oppnår du en brunstregistreringsrate på opptil 95 %. Det reduserer reproduksjonskostnadene betydelig gjennom en reduksjon av antall åpne dager og inseminasjoner pr drektighet. Aktivitetsmåleren registrerer også svake brunsttegn, såkalt "stille brunst".

Du kan få brunstalarmer sendt til dine melkepunkt; vist på skjerm i reproduksjonskalenderen; intelligente reproduksjonsfiltre, reproduksjonsutskrifter og rapporter. Du kan planlegge automatisk sortering basert på aktivitetsnivå – og siden systemet også oppdager eventuelle fall i aktivitet, som kan være et tidlig tegn på sykdom eller infeksjoner, gir det deg også muligheten til å sette inn tidlige tiltak for å bedre kuas helse.

Aktivitetsantenne
Klargjøring avsemin inseminasjonsklar AI-sæd
 Aktivitetsantenne Klargjøring avsemin inseminasjonsklar AI-sæd
 Analyser dine data i ALPRO™ for Windows® eller i DelPro™.  Grafen viser opptil 100 aktivitetsdager for overvåking av reproduksjonsykluser.
Analyser dine data i ALPRO™ for Windows® eller i DelPro™. Grafen viser opptil 100 aktivitetsdager for overvåking av reproduksjonsykluser.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.