Håndholdt transponderleser HHR

DeLaval hand held reader HHR

DeLaval håndholdt transponderleser gir nøyaktig identifisering av enkeltdyr når som helst hvor som helst. Dette lette, velbalanserte apparatet kobler sammen elektronisk ID og øremerkenummer, og kommuniserer med ALPRO™ besetningsstyringssystem.

DeLaval håndholdt transponderleser HHR

Med den håndholdte transponderleseren HHR kan du enkelt identifisere dyr i fjøset eller føre et nytt dyr inn i din database. Sikkerhetsavstand bidrar til å holde dyret rolig, mens den beskytter brukeren under bruk.

DeLaval håndholdte transponderleser gir nøyaktig avlesing av konvensjonelle transpondere og andre elektroniske identifiseringsmerker for kyr, sauer og geiter.

Dette velbalanserte apparatet er nyttig og effektivt og har lettvektsbatterier som kan utføre opptil 3000 avlesinger før de må gjenopplades. Et langt håndtak holder antennen, slik at man kan gjennomføre nøyaktig identifikasjon fra opptil en meters avstand.

DeLaval håndholdt transponderleser HHR

Dette gir:

  • Materialet som er brukt og utformingen av håndgrepet gjør at apparatet kan brukes hver dag i hvilket som helst klima.
  • Enkel dataoverføring
  • Robust utforming for daglang drift
  • Kontroll ID-informasjon

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.