Multiantenne

DeLaval multi reader

Hvis du kan styre hver enkelt ku, selv i en stor besetning, kan du øke gårdens avkastning. Automatisk kuidentifisering med besetningsstyringssystemet fra DeLaval er nøkkelen.

Multiantenne for passerende kyr

DeLaval multiantenne identifiserer hver enkelt ku raskt mens de ganske enkelt går forbi. Multiantennen avleser både B-transponderen og HDX ISO, og tillater rask kutrafikk inn i melkestallen.

For førsteklasses besetningsstyring

Når du har en stor eller voksende besetning har du kanskje mer bruk for verktøy for besetningsstyring. Et grunnleggende behov er rask identifisering av hver enkelt ku. DeLaval  multiantenne er løsningen. Med dette automatiske kuidentifiseringsystemet vil du få tilgang til en rekke styringsfunksjoner. Det vil gi deg et svært effektivt verktøy for styring av hver enkelt ku i besetningen din.

Kontroll av besetningsstyring

Hver ku kan spores, automatisk skilles ut for behandling, fôres individuelt eller etter gruppas behov, og tas med i spesifikke reproduksjonsprogrammer. Med ku-ID koblet via ALPRO™ besetningsstyring til DeLaval sitt aktivitetsmålingssystem og individuell melkemåling, får du automatisk registrering av brunstsignaler eller helseproblemer, melkestallalarmer og data om individuell melkeproduksjon.

Optimalisering av effektiviteten

Ved full bruk av funksjonen ku-ID kan du øke gårdens lønnsomheten. Forbedringene kommer gjennom optimalisert reproduksjonseffektivitet med færre åpne dager, bedre fôrkonverteringsgrad, arbeidseffektivitet, og automatiske råd om forebyggende inngrep som reduserer faren for menneskelige feil. DeLaval multiantenne vil være "øynene" i ditt besetningsstyringssystem.

Høy treffprosent for avlesninger

DeLaval multiantenne leverer høy identifiseringsrate. Den leser av en transponder selv om den er vridd eller snudd rundt.

DSP-teknologi

Optimalisert digital signalbehandling (DSP) er den avanserte teknologien som gir multiantennen større nøyaktighet enn mer konvensjonelle produkter. Tilpasningsdyktig programvare kompenserer for avbøyning/refleksjon fra stålrør, eller potensielle forstyrrelser fra andre radiofrekvensapparater.

Solid og pålitelig

Den kraftige, sikre og robuste multiantennen fra DeLaval fungerer i alle faste melkestaller, roterende melkestaller og automatiske utskillergrinder. Den tåler tung kutrafikk og fungerer godt selv i barskt klima med vind og regn. DeLaval multiantenne er enkel å montere og vedlikeholde.

DeLaval multiantenne

  • Kraftig, robust konstruksjon
  • Fungerer i barskt klima
  • Enkel å montere og vedlikeholde
  • Mange bruksområder
  • Fremragende treffprosent for identifisering
  • Digital signalbehandling sørger for hurtig respons

Tekniske data

  • Spenning: 12 VAC +20 % - 10 %
  • Strøm: 30 VA

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.