Besetningsstyring

Flock management man and sheeps

DeLaval tilbyr modulbaserte løsninger for styring av sau- og geitebesetninger som samler inn og analyserer individuelle dyredata 24/7. De kan bygges opp gradvis, med automatisk avtak av melkeorganer og/eller elektroniske melkemålere, og senere oppgradering til systemer med elektronisk ID og besetningsstyring. Eller så kan du innføre et fullt SB-system for besetningsstyring fra DeLaval, med både utskillergrind og fôrvogner, alt kontrollert av DelPro™ Windows® SG.

Funksjoner

Elektronisk melkemåling med DeLaval melkemåler MM25 SG viser og registrerer melkemengde, melketid og melkestrøm. Alle data overføres til DelPro for hvert dyr og hver melking. Melkemåleren er ekstremt nøyaktig, kompakt og pålitelig, ICAR godkjent for sauer og geiter.

Automatisk avtaker (ACR) med DeLaval ACR gjør det mulig å melke raskere og redusere den totale melketiden. Dette reduserer risikoen for mastitt ved at man unngår overmelking, samtidig som man kan doble antall melkeorgan som én melker kan håndtere.

DelPro™ Windows® SG 2.0 er et brukervennlig besetningsstyringsprogram som nøyaktig samler inn og evaluerer data fra hvert dyr i besetningen døgnet rundt. Du kan også kontrollere informasjonen og lage skreddersydde rapporter. Ved å ha komplett informasjon om melking, fôring, inseminasjoner og veterinærinformasjon gir det et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger om styring av besetningen.

Det finnes et sortiment av standard eller premium melkesett:

DeLaval melkemåler SG er ideell for en enkel, effektiv og konsekvent melkerutine, med minimalt behov for manuell håndtering. Likevel vil systemet registrere og vise verdifull informasjon, for eksempel dyrets individnummer, melkemengde og meldinger på displayet på melkemåleren. Melkemåleren kan brukes sammen med kontrollboks for DeLaval CBI.

DeLaval melkepunktkontroller MPC510 SG registrerer og sender informasjon direkte til DelPro besetningsstyringssystem. Den gir sanntidsdata på melkeytelse, dyrets individnummer, melkestrøm, melketid, stallposisjon med mer. Alle relevante meldinger identifiseres med forskjellige fargede lysdioder for å varsle operatøren umiddelbart når spesielle handlinger er nødvendig. Den brukes sammen med DeLaval melkepunkt-kontroller MPC610 SG.

Elektronisk identifikasjonssystem. DeLaval ID-portal SG leser transponder eller øremerker, mens DeLaval håndholdt leser SG enkelt identifiserer dyr i fjøs, eller på beite.

DeLaval sorteringsgrind SG vil automatisk sortere ut dyr som krever spesiell oppmerksomhet (for eksempel inseminasjon, sinlagte eller dyr som er behandlet av veterinær) til et separasjonsområde. Det er også mulig å sortere dyr under melking, bare ved å trykke på "sort once"-knappen på MPC510 SG.

Fôringssystemer som for eksempel DeLaval fôrvogner eller fôrstasjoner gir deg mulighet til å justere fôrrasjonen for å maksimere melkeproduksjonen, mens du har full kontroll på arbeidskostnader og arbeidstimer

DelPro™ Windows® SG holder oversikt over hvert dyr. Automatisk identifikasjon kompletterer melkemålingen og er nøkkelen til et integrert besetningsstyringssystem.

Besetningsstyringssystemet holder oversikten over hele flokken og reduserer dermed tidsbruken til melking, fôring og reproduksjon. 

Fordeler

DelPro™ Windows® SG holder oversikt over hvert dyr. Automatisk identifikasjon kompletterer melkemålingen og er nøkkelen til et integrert besetningsstyringssystem.

Besetningsstyringssystemet holder oversikten over hele flokken og reduserer dermed tidsbruken til melking, fôring og reproduksjon.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.