Økologisk landbruk

Organic farming woman and cows

Økologisk melkeproduksjon produserer melk for å imøtekomme økende kundeforespørsel etter økologiske melkeprodukter. 

Konseptet økologisk produksjon favner svært bredt: et helt system som optimaliserer bærekraft og dyrevelferd gjennom integrering av husdyrproduksjon med dyrking av mat- og fôravlinger.

For at kyrne skal produsere "økologisk" melk, må fôrrasjonene, inkludert beite og grovfôr, være økologisk produsert. Å opprettholde dyrehelsa i økologisk melkeproduksjon krever at du etablerer og følger forebyggende standardrutiner, inkludert optimal ernæring, leveforhold med lavt stressnivå, og biosikkerhet på et rimelig nivå.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.