Utgjødsling

Effektiv gjødselhåndtering gir bedre melkehygiene og bidrar til at dyrene har det bra. Det forbedrer også miljøet innendørs ved at ammoniakknivået og mengden nitrogengasser reduseres. Et riktig utformet og fungerende gjødselsystem bevarer også kvaliteten på gjødselen. Det reduserer også risikoen for lekkasje ut i elver, sjøer og grunnvann.

DeLaval er en av de største produsentene av gjødselutstyr i verden. Våre robuste skrapeanlegg for renner, trykkutgjødsling, pumper og skraper gir en meget effektiv metode for håndtering av både fast og flytende gjødsel.

Dyreslag, fôrtype, fôring, vannblanding, underlag, antall båser osv. avgjør hvordan gjødselen blir.

Les mer om systemer og produkter for gjødsel og spillvann ved å bruke menyen på venstre side.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.