Melking

Om ditt mål er å melke flere kyr på mindre tid, eller fokusere mer på operatørsikkerhet og komfort, har DeLaval fjøsløsningene og utstyret du trenger.

Fjøs som er 15 til 20 år gamle, overholder ikke lenger de moderne standardene for kutrafikk, størrelse på kyrne eller krav til melking. Utdatert melkeutstyr forårsaker problemer med melkekvalitet og jurhelse. Melkeutstyret ditt er også i drift i omtrent 1 500 til 2 000 timer pr år, så hvis det ikke er oppdatert, yter det ikke optimalt.

Et moderne, effektivt melkefjøs kan øke fortjenesten ved at det gir deg muligheten til å produsere melk av aller høyeste kvalitet. DeLaval overholder dine behov for melkekvalitet med det siste i melkemålere, melkeorganer, spenegummi, slanger, vakuum, automasjon, staller, utskillerporter, filtere, sluttenheter og mye mer.

Vi tilbyr alle typer melkeløsninger, som gir utmerket melkehygiene, forbedret jurhelse, reduserte arbeidskostnader, overholder andre aktuelle behov og muliggjør utvidelser i fremtiden.

Les mer om melkingsprodukter og systemer med venstrehåndsnavigering.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.