DeLaval VMS™ melkerobot

DeLaval VMS™

DeLaval VMS melkerobot – det ultimate melkesystemet som gjør det mulig å høste inntil 3000 liter melk pr dag pr. enhet.

Den er utstyrt med mastittpåvisningsindeks MDi teknologi og en kukalender som standard. MDi måler konduktivitet pr kvartal, blod pr fjerdedel og melkeintervall pr kvartal for hver ku, og varsler deg hvis dyret er i faresonen for å utvikle mastistt i dette kvartalet.

Kukalenderen sender deg regelmessige varsler om f.eks en ku er klar for inseminering ifølge 21-dagerssyklus og aktivitetsmåling.

Fôr kuene riktig

  • DelPro fôringsmodul
  • Automatisk fôringskalkulator
  • Automatisk tidsstyringskontroll

DelPro fôrbrett og automatisk förberegning kan gi den eksakte fôrmengde for hver ku basert på nøyaktig melkemengde.

Automatisk tidskontroll av fôringen sikrer at du under melking kan fôre individuelt uten fôrrester i krybben.

Forbedret jurhelse

  • DelPro MDi
  • Fjerdedelmelking

Melkekvalitet og melk diverting styres med unik MDi (melkeregistreringsindeks) som kombinerer flere målinger for å nå høy pålitelighet.

Med nøyaktig fjerdedelsmelking, avtak pr fjerdedel skjer på nøyaktig riktig tidspunkt for å sikre god jurhelse

Få kuene dine drektige

  • DelPro kuovervåking
  • Kukalender
  • Aktivitetsmåler

Kuovervåkingen belyser de kuene og fjerdedelene som trenger din oppmerksomhet, med farger og trendindikasjon.

DelPro besetningsgraf viser status for hver enkelt ku på én skjerm. Dette gir deg svært rask og nøyaktig oversikt over hele besetningen.

Last ned brosjyren om DeLaval VMS™, VMS™ Supra og VMS™ Supra+ [pdf]

Se filmen om VMS på YouTube

DelPro™ Farm Manager

Utstyrt med

Mastittpåvisning
Indeks teknologi

Klar for

Online celletallsmåler OCC

Ready for Herd Navigator

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.