Valgfritt VMS-utstyr

Dobbelt melkefilter

Det smarte, innovative, nye doble filtersystemet fra DeLaval beskytter melkekvaliteten samtidig som tiden for filterbytter blir mer fleksibel. Med 2 melkefiltre på doble rør veksler VMS-systemet automatisk til det rene filteret til riktig tid mellom forskylling og vasking. Indikatoren varsler når du må bytte filter - og det gjør du når det passer deg.

Melkeutskillerenhet

Med den valgfrie melkeutskillerenheten kan du automatisk sortere ut råmelk, kontaminert melk eller dårlig melk med blod eller høy SCC-verdi til fire forskjellige steder. Melkeutskillerenheten kan plasseres i best egnet område for optimale arbeidsforhold for deg.

Automatisk fettprøveuttak

Den automatiske fettprøveuttakeren har avanserte funksjoner som prøve av individuell ku eller samlet prøvetaking. Prøveuttakeren rengjøres når DeLaval VMS utfører full systemvask.

Tilgjengelighet

Ikke alle DeLaval-produkter er å få i alle land.

DeLaval-forhandleren kan fortelle om et bestemt produkt er å få tak i.

Gårdsblogg

Gårdsblogg
Loading...

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.