Tandemstall

Tandem stall system

DeLaval tandemstall er utformet for melking fra siden. Kyrne står i egne båser langs gropkanten, der du har full oversikt over dem. De kan også se deg, og blir snart vant til at du er der. Dette fører til en rolig besetning, der kyrne setter pris på individuell oppmerksomhet og enkelt administreres av melkeren. Den personlige kontakten gjør at du kan identifisere jurproblemer, uregelmessigheter og status for hver ku i besetningen.

Effektiv melking

Med den valgfrie ALPRO™ besetningsstyring og kutrafikkautomatiseringen, kan du utveksle informasjon med stallenheten MPC for å holde deg fullt oppdatert på hvert enkelt dyr. Når kua er melket, vil systemet automatisk åpne utgangsporten og en annen ku vil ta plassen, slik at du kan konsentrere deg om melkearbeidet.

Effektiv bruk av arbeidskraft vil resultere i redusert stalltid. Kortere melkingstid betyr også at kua kan bruke mer tid til å spise, drikke og hvile.

Den komplette løsningen

- Ett komplett, helt integrert system for sikker og lønnsom produksjon
- Ulike nivåer automatisering – enten hele systemet eller deler av den
- Et brett spekter av alternativer for å passe til din stall
- Et fullservice-program som hjelper deg hvis noe skulle hende

Melkerens ergonomi

Med DeLaval tandemstall kommer du nærmere kuas jur. Gropkanten har en myk, avrundet front. Den forenkler støpearbeidet og reduserer avstanden mellom ku og melker, samt at du slipper å vri deg til siden ved påsetting av melkeorgan. Dette innebærer mindre belastning på armer og rygg.

Velg ditt automatiseringsnivå

Som tillegg finnes utforing i melkestall der du kan se om kua spiser opp sin rasjon eller om hun går fra etter melking. Hvis ei ku, av noen årsak, må skilles fra er det enkelt siden de går ut én og én. I tradisjonelle Tandemstaller åpnes grindene manuelt med en enkel bryter. Dette passer perfekt til små fjøs med få dyr. I disse stallene kan man automatisere ulike funksjoner hvis besetningen økes. Vi anbefaler ALPRO™ for maksimal komfort for deg og dine dyr .

Smidig kutrafikk

ALPRO™ kan tilpasses ulike planløsninger, kutrafikk og melkerutiner.

Dete gjør at man kan bruke en allerede eksisterende gård i stedet for å bygge nytt. Systemets elektronikk kan kompensere for mangelfull, uregelmessig kutrafikk. Parametere kan innstilles for å påskynde gjennomstrømningen, uten å stresse hverken deg eller kyrne. Systemet omfatter enkle elektroniske sensorer som sporer kuas gang gjennom Tandemstallen, og overføre denne informasjonen til ALPRO™ kontroll.

Standardfunksjoner

- Robust, varmgalvanisert stålkonstruksjon
- Unik gropkant
- Robust hovedgrind
- Vakuumsylindre for grindstyring
- Sikre trapper med sklisikre flater
- Kutrafikk med ulike nivåer av automatisering

Tilleggsutstyr

- Kutrafikkstyring- manuell, halv- eller helautomatisk
- Uavhengig, frittstående gropkant
- Ku utdriver
- Fôring av kraftfôr i melkestall
- ALPRO™ besetningstyringssystem
- Rustfritt stålkabinett for ALPRO™-tilkobling
- DeLaval hev- og senkbart gulv

Techniske data

- Melkestallstørrelse: enkel side, dobbel side (venstre eller høyre)
- 1x2 2x2 2x2+1
- 1x3 2x3 2x3+1
- 1x4 2x4 2x4+1
- 1x5 2x5 2x5+1
- 1x6 2x6 2x6+1
- Stallseksjon: 2.500 mm
- Gropbredde langs gulvet: 2.300 mm
- Topp: 2.000 mm
- Gropdybde: 850
- Lengde: (antall staller x 2.500 mm) + 2.120 mm

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.