Kusignaler

Hvilke signaler gir dyra?
Kyrne gir hele tiden signaler om sin helse og sitt velbefinnende. Dette gjør hun gjennom sin atferd, holdning, kroppsspråk og sitt hold i henhold til BCS (Body Condition Score). (hvor fet kua er). Du kan bruke disse signalene for å optimalisere dine resultater. Start med å observere, lete etter årsaker og sett inn positive tiltak for at kyrne å føle seg bra og dermed begunstige din melkeproduksjon. Øv deg på å observere, vurdere og finne løsninger.

Temperatur

Ei ku bør ha kroppstemperatur på 38 til 39°C. Kalde ører kan være et tegn på melkefeber eller problemer med blodomløpet.

Bein

Klauvråte eller såleblødning forårsakes som oftest av problemer med underlag eller strømateriale, feiljustert fjøsutstyr og / eller infiserte klauver.

Drøvtygging

Ei ku skal drøvtygge i sju til ti timer hver dag, og 40 til 70 ganger pr munnfull. Hvis det tar kortere tid er det et tegn på for små rasjoner.

Vom

Vomma bør være fylt med fôr. Venstre side av magen bør stikke ut. Hvis du trykker neven mot vomma, bør du kjenne at den trekker seg godt sammen ca 10 til 12 ganger i løpet av fem minutter.

Alert

Ei frisk ku ser årvåken og sterk ut, med sknnende pels og full mage.

Nakke

Hvis nakken er hoven skyldes det som regel at fôrfront eller nakkebom er for lav eller feilinnstilt fjøsinnredningen.

Klauver

Friske kyr står rett og i ro når de eter. Hvis de lener seg eller halter når de går, er det et tegn på dårlig klauvhelse på grunn av dårlige rasjoner, dårlige gulv eller mangelfull kaluvbehandling.

Jur

For å vurdere jurhelsen, bør du nøye undersøke spenene etter melking. Friske spener er elastiske og naturfargede. Dårlig jurhelse kan forårsakes av hygieneproblemer, feilmontert melkeutstyr eller utilstrekkelige fôrrasjoner.

Gjødsel

Skal ikke være for tykt eller tynt, og aldri inneholde ufordøyde partikler.

Åndedrett

Ei ku puster normalt mellom 10 og 30 ganger pr minutt. Raskere pust indikerer varmestress eller smerte og feber.

Kilde: Hulsen, Jan, Kusignaler, VetVice.

DeLaval komfort-triangle

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.