Rengjøring av melkeanlegg

Rengjøring av melkeanlegg innebærer fjerning av melkerester fra alle melkekontaktpunkter i melkeanlegget, samt desinfeksjon og samtidig hindre at mineraler, fett og proteiner bygger seg opp og utvikler seg til å bli et grunnlag for bakterievekst. Hvis man ikke gjennomfører denne prosessen grundig og riktig, vil melkekvaliteten synke og ha negativ effekt på all melk som går gjennom melkeanlegget i ettertid.

Landbruket må vare evig, kvaliteten må også vare evig. Derfor engasjerer vi oss for å gi gårdbrukere god informasjon slik at de kan bruke utstyret sitt riktig og levere melk av topp kvalitet til forbrukerne.

Melk er en av naturens viktigste næringsmidler som brukes som menneskeføde. Melkeprodusenter forventes å produsere melk av høy kvalitet med en sammensetning som oppfyller forbrukernes krav. 

For å imøtekomme disse kravene må vi fokusere på visse områder. Ett av disse områdene er rengjøring av melkeanlegget, et vesentlig element for alle melkebønder som vil oppnå maksimalt kvalitetsnivå og, i siste instans, en god lønnsomhet.

Les mer

 

Klikk på bildet for å se heftet


Vil du vite mer?

www.milkproduction.com
Sponset av DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.