Bøffelmelkproduksjon

Verdens melkeproduksjon er fordoblet i løpet av de siste tiårene. De siste årene har vi også sett en stadig vekst i organisert produksjon av melk og kjøtt fra bøffel. Bøffelmelk, bøffelmelkbaserte produkter, og bøffelkjøtt er populært blant både gamle og unge. Bøffelhold er nå vanlig i store deler av verden 

I tillegg til vekst i de tradisjonelle områdene er det i ferd med å få fotfeste i andre deler av verden der det ikke finnes noen tradisjon for bøffelhold. Til tross for det enorme potensialet i bøffelhold virker det som om vi vet svært lite om bøffelen, dens produktive muligheter og begrensninger.

Denne håndboken, som er utviklet på grunnlag av en originaltekst skrevet av Mikaela Ståhl Högberg og Ole Lind: Buffalo Milk Production, gir en oversikt over bøffelmelkproduksjon, dens omfang og begrensninger. Den beskriver hvordan forbedringer av prosesser og metoder – reproduksjon, fôring, melking og styring – kan ha en positiv effekt på bøffelens produktivitet. Gjennom å øke forståelsen for bøffelmelkproduksjonens potensial og begrensninger kan man fokusere tiltak på å utvikle effektive programmer som kan bidra til optimalisert produktivitet for denne arten.

Vi håper virkelig at denne håndboken vil gi et opplysende perspektiv på alle sider av bøffelhold. Mange personer gav meg hjelp og oppmuntring under forskningsarbeidet i dette prosjektet. Jeg skylder alle sammen en takk.

Spesielt vil jeg takke Dr Ole Lind, DeLaval, Sverige, Prof Kerstin Svennersten-Sjaunja, SLU, Sveriga og Prof Rupert M. Bruckmaier, Univeristetet i Bern, Sveits.  

Les mer

Dairy buffalo production 

Klikk på bildet for å se heftet


Vil du vite mer?

www.milkproduction.com
Sponset av DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.