Planlegging av fjøs med melkeproduksjon

Planlegging og utforming av fjøs er en tjeneste som DeLaval i samarbeid med Fellsekjøpet tilbyr som en del av selskapets komplette tilbud om melkeproduksjonsløsninger.

Gjennom mange tiår har det vært naturlig å søke råd hos DeLaval ved planlegging av fjøs. Nå er planleggingsråd og plantegninger for melkegårder – for helt nye prosjekter, fjøsutvidelser eller renovering – tilgjengelig fra DeLaval over hele verden. Våre spesialister innen planlegging i Global Customer Project Support team er aktiv i alle markeder gjennom DeLaval sine lokale salgsorganisasjoner. I noen markeder tilbyr denne gruppen også tjenester innen ekspertkonsulentarbeid og melkeproduksjonsrådgivning.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.