Klauvstell

Dette heftet setter søkelyset på betydningen av og kostnadene ved halthet og alle sidene ved problemet. Vi vil ta for oss effektene av effektiv og forebyggende styring, diagnose av problemer som oppstår, vurdering av dyrehelse, og konsekvensene hvis det oppstår halthet.

Vi ønsker å gi deg en solid forståelse av klauvens anatomi, de vektbærende overflatenes betydning og innvirkningen på kuas atferd, produksjon og tegn på halthet.

Vi vil også fokusere på verdien av et godt  miljø, kvalitetsfôr og hvor viktig det er å bruke observasjonsverktøy for å få maksimalt ut av kyrne dine. Vi håper vi kan gi praktiske råd om forebyggende metoder og kanskje gi deg innsikt i visse sider av problemet du kan ha vært uvitende om, eller usikker på.

Les mer

Fempunktsplan Digital Dermatitt

10 gylne regler for klauvbehandling

Vil du vite mer?

www.milkproduction.com
Sponset av DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.