Fôring

Fôr og fôringsstrategier blir viktigere og viktigere etterhvert som kyrnes genetiske kvalitet forbedres.

En god fôringsstrategi er grunnlaget for lønnsom melkeproduksjon. Fôr er også den største utgiftsposten i melkeproduksjon. Avveiningen mellom nytte og kostnader ved høykvalitetsfôr gjør fôring til en utfordring for melkebonden. Gjennom denne boken ønsker vi å dele vår kunnskap på dette feltet med personalet i DeLaval og våre kunder over hele verden. 

Til tross for all tilgjengelig forskning og forsøksresultater, er kuas fordøyelsessystem så komplekst at fôring for melkeproduksjon forblir en kunst snarere enn en eksakt vitenskap.

Les mer

Efficient feeding

Klikk på bildet for å se heftet
(Engelsk) 


Vil du vite mer?

www.milkproduction.com
Sponset av DeLaval

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.