Jurhelse

Formålet med denne håndboken er å bidra til en bedre forståelse og håndtering av det viktige arbeidet med å få friskere kyr, sunnere besetninger, bedre jurhelse, høyere melkekvalitet og forbedret økonomi i melkeproduksjonen.

I DeLaval har vi lange tradisjoner innen melkeproduksjon. I over 100 år har vi vært med på å utvikle denne produksjonsprosessen i Sverige og Norge, i tillegg til mange land i resten av verden. Vi er kanskje aller mest kjent for produksjon av melkeutstyr, men vi har faktisk lang erfaring innenfor alle deler av prosessen, og dette har gitt oss en unik og helhetlig kunnskap om rasjonell melkeproduksjon slik den var før, slik den er nå og slik den vil bli i framtiden.

Også innenfor hygieneområdet har DeLaval lenge påvirket for å gi melkeprodusentene effektive og sikre løsninger for vask og jurhygiene, samt hjelpemidler for gode melkerutiner. Og hele tiden har vi hatt som mål at kundene våre skal kunne levere melk av beste kvalitet til meieriet, og dermed også til forbrukeren.

Jurbetennelse er den sykdommen som fortsatt forårsaker de største tapene i melkeproduksjonen. Melk som ikke kan leveres, økte behandlingskostnader, mer utrangering og mye ekstraarbeid er bare noen av faktorene som gjør jurbetennelse til en kostbar utfordring for melkeprodusenter som sliter med høye celletall.

Med riktige rutiner, systematisk arbeid og god driftsledelse, kan disse kostnadene unngås samtidig som inntektene øker gjennom større avkastning og bonusutbetalinger for levert melk. Dessuten blir det mye morsommere å drive med melkeproduksjon!

Det er altså store muligheter for å tjene mere penger ved å øke inntektene og redusere kostnadene. Det gir gjerne et godt sluttresultat.

"DeLaval Håndbok for god jurhelse" skal fungere som en inspirasjon til å skape bedre jurhelse i besetningen, men den skal også være en faktabok som gir nyttige kunnskaper til bruk i det viktige arbeidet med å få bedre jurhelse og dermed friskere dyr, bedre melkekvalitet og en bedre økonomi i melkeproduksjonen.

Håndbok Jurhelse

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.