Hvorfor bry seg om kyrnes levetid

Alle melkeprodusenter er klar over fordelene ved å øke produksjonsperioden til kyrne sine. Spørsmålet er bare - hvordan gjør vi det i praksis.

Det er naturlig at det er utskiftning av kyr på en gård med melkeproduksjon fordi kyrne tas ut på grunn av lav melkeproduksjon, eller for å at de skal selges. Men så mye som 70-80 % av utrangeringene er ufrivillige, og de viktigste årsakene er halthet, mastitt og reproduksjonsproblemer. Denne ufrivillige prosentandelen er et tegn på dårlig dyrevelferd og er svært svært kostbart for bonden.

Det er rikelig med forskning og kunnskap som kan støtte melkeprodusenter med å løse problemet. Løsningene trenger ikke være radikale endringer eller medføre store investeringer. Selv enkle ting kan forbedre kukomforten og gi positiv effekt.

Se infograf om kyrnes livslengde

Se produkter for å forbedre dyrevelferden

Se produkter for å forbedre fjøsmiljøet

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.