DeLaval og dyrevelferd

Glade kyr er produktive kyr

Dyrehelse og dyrevelferd er grunnleggende for DeLaval. Ved nært samarbeid med kunder, myndigheter og forskere utvikler vi og deler vår kunnskap og våre evner på dette området ved å utvikle løsninger og systemer som er til nytte for dyrenes naturlige atferd og helse.

Definisjonen på dyrevelferd varierer fra sted til sted og er avhengig av forskjellige lokale faktorer. Det sistnevnte kan inkludere sosial utvikling, økonomi, utvikling i dyreproduksjon, tradisjonelle verdier, klima, jordsmonn og tilgang til vann.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.