DeLaval AMR™

Verdens første automatiske melkekarusellsystem. 

Det nye DeLaval AMR™ er designet for å påskynde overgangen fra melkeadministrasjon til total gårdsdrift. Den kan hjelpe melkeprodusenter med lønnsom drift ved å arbeide smartere for å øke effektivitet, produktivitet og bærekraftighet.

Først ser den ut som en vanlig karusell; men ingen utfører melkingen! Opp til fem robotarmer gjør dette istedet: fra speneklargjøring, påsetting av spenekopp til en desinfiserende dusj etter melkingen.

DeLaval AMR™ kan melke 90 kyr/timen. Med andre ord, den har kapasitet til å melke en besetning på 540 kyr tre ganger per dag eller 800 kyr to ganger per dag - eller alt i mellom dette.

DeLaval AMR™ reduserer arbeidet som trengs for å melke og lar arbeiderne fokusere på mer stimulerende oppgaver istedet. På mange måter oppfyller det ønskene til de som arbeider i melkeindustrien.

Tenk stort og start i det små. DeLaval AMR™ er et utbyggbart system som passer alle driftsformer, fra løsdriftsfjøs til beitebasert melkeproduksjon. Gå for alle fem armene eller start med kun to robotarmer og legg til mer ettersom bedriften vokser.


AMR™

Framtiden din ble litt smartere

DeLaval AMR™ representerer det neste trinnet i automatisering for storskala melkeproduksjon. Den gir nødvendig fleksibilitet for større gårder å melke  mange kyr på et svært kosteffektivt nivå. Utover det å hjelpe til med å redusere arbeidsavhengigheten, redefinerer DeLaval AMR™ hele tilnærmingen til gårdsadministrasjonen.

Lønnsomhet

 • Redusert melke arbeid 
 • Mer melk per ku
 • Bedre melkekvalitet
 • Mindre melke kostnader

 Gårdsbestyrelse

 • Gjør gården din et mer attraktivt arbeidssted for ansatte
 • Gir deg mer tid til å drive  business
 • Frigjør mer tid slik at du kan fokusere på dyrets velferd.
 • Integrert besetningsstyring 

Fleksibilitet

 • Utbyggbarhet for å ekspandere når bedriften vokser
 • Automatisk eller manuell melking
 • Passer alle typer gårdsdrift

Les mer om AMR -lanseringen

Vil du vite mer?

DeLaval AMR robot arm

 

Send en e-mail til

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.