Bærekraftig matproduksjon

Bærekraftig matproduksjon er et unikt initiativ fra DeLaval. Vi arbeider for å redusere de miljømessige fotavtrykk fra gården, samtidig som vi forbedrer melkeproduksjonen, gårdenes lønnsomhet og velferden til mennesker og dyr som er involvert.

Et mål som vi tror kan bli oppnådd ved smart teknologi og tjenester som øker ressurseffektiviteten på gården. Eller, med andre ord, hjelpe melkeprodusentene til å gjøre mer med mindre.

Inspirert av miljøutfordringer er dette basert på fire sammenflettede søyler: Miljø, dyrevelferd, samfunnsansvar og lønnsomhet for gården.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.